Kaj je ZLTSS?

 

Zveza ljudskih tradicijskih skupin Slovenije – ZLTSS je samostojna, prostovoljna in nepridobitna zveza društev in folklornih skupin, ki se v Zvezi združujejo zaradi skupnih interesov. Ti so predvsem ohranjanje slovenske tradicijske kulture v njenem najširšem smislu, kar se odraža v prikazovanju in izvajanju ljudskih tradicijskih običajev, plesov, glasbe in oblačil. Člani ZLTSS so predvsem folklorni festivali in folklorne skupine, pri čemer je članstvo prostovoljno.

ZLTSS je stalna članica mednarodne organizacije CIOFF® (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels), ki je nevladna organizacija in ima posvetovalni status v UNESCO. Predstavniki ZLTSS se udeležujejo sestankov CIOFF® in so aktivni v njenih organih.

ZLTSS štirikrat letno izdaja Bilten.

Osnovni namen ZLTSS je ohranjanje, prikazovanje oz. izvajanje vseh oblik ljudske tradicijske kulturne dediščine na Slovenskem; skrb za celovit dvig strokovne ravni svojih članic pri prikazovanju ljudske kulturne dediščine, tudi izmenjava izkušenj na mednarodni ravni; nudenje pomoči pri organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev svojih članic, vključno s festivali, razstavami in drugimi sorodnimi aktivnostmi; izmenjava podatkov o festivalih doma in v tujini, spodbujanje svojih članic k udeležbi in njihova udeležba na osnovi izbora strokovnega sveta; spodbujanje sprejemanja tujih folklornih skupin v Sloveniji in koordinacija dogodkov; izmenjava izkušenj s sorodnimi organizacijami, zlasti pri organiziranju festivalov na mednarodni ravni; aktivno sodelovanje v okviru CIOFF® in njenih organov; koordiniranje delovanja organov Zveze; skrb za pridobivanje sredstev, ki jih v te namene lahko dodeljuje Evropska Unija.

Organi ZLTSS so zbor članov, upravni odbor, strokovni svet, nadzorni odbor in častno razsodišče.