Obrazec za poročilo festivala

Festivalska komisija CIOFF® nas je obvestila, da bo z letom 2017 pričela prejemati poročila festivalov o skupinah (doslej: Festival Report on the Group) samo neposredno (online) preko elektronske pošte. To pomeni, da bo moral vsak festival, ki je predstavljen v CIOFF® koledarju, svoje poročilo posredovati neposredno CIOFF® Festivalski komisiji, ki bo ob koncu leta objavila vaša posamezna poročila v svojem letnem poročilu.

Rok za dostavo tokrat ni zahtevan, zato predlagamo, da vstavite vaša poročila v dveh tednih po festivalu na zahtevano spletno stran. To vsekakor ni pretirano, saj po tem času spomini na sodelujoče skupine zbledijo. Za koriščenje spletne strani smo prejeli naslednja navodila.

Dostop do spletne strani je na povezavi

https://www.surveymonkey.com/r/festivalsreport2024

https://zltss.splet.arnes.si/files/2024/03/Festival_Report_2024_Information.pdf

Ko se vam stran odpre, kliknite na Next. Predpostavljamo, da nihče ne bi želel uporabljati francoskega ali španskega jezika, zato bomo vse pojasnjevali v angleščini.

Odpre se 3/47 z naslednjimi vprašanji:

1.Name of the festival. Ime mora biti izpisano v angleščini, kot je naveden v CIOFF® koledarju.

2.Address, City, (Province nam ni potrebno), Zip code (poštna številka), Country (Slovenia), Email address.

3.Name of the director.

4.Festival recognized CIOFF® International Festival Yes/No? (To je pri nas trenutno le Folkart!)

5.Dates of the festival. Start (od) End (do). Vstavite ustrezna datuma.

6.Name of the group. Vstavite ime in kraj, od koder skupina prihaja.

7.Country. Država, vendar v angleščini! Zato ne Madžarska, Hrvaška, Črna gora, ampak Hungary, Croatia, Montenegro…

8.Total number of members. Se razume skupaj z vozniki in funkcionarji.

9.Style. Bodite pozorni pri ocenjevanju sloga. O tem bi se morali še pogovarjati, a poiščite v CIOFF® Guidelines for festivals!

10.How was the group invited? Gre predvsem za podatke kako prihajajo skupine k nam in kako so vabljene naše skupine na tuje festivale. Zato previdnost in poštenost!

11.If another source, what source? V kolikor skupine niso bile vabljene preko CIOFF®, je pošteno navesti, preko kakšnih povezav.

12.Contribution to travel costs within the host country. Yes/No? Naše previdno mnenje bi bilo, da festivali, ki omogočajo skupinam napolnjevati bencinske tanke za prevoze v Sloveniji, lahko to označijo kot YES. Vsekakor pa morajo označiti z Yes tisti festivali, ki poravnavajo potne stroške v gotovini (Folkart!).

13.Reimbursement of incidental expences? To je zaradi prikritja zahtevanih prispevkov le drugačna formulacija žepnine. Zato pozor! Kdo plačuje po CIOFF® zahtevano žepnino?

14.Evaluation. Artistic level. Discipline of the group. Cooperattion of the director. Ocena je od 1 do 5. Močno je zaželeno, da so ustrezne ocene realne, kajti na njih bodo gradili drugi mednarodni festivali svoja bodoča vabila. Nerealne ocene pa bodo vrgle tudi slabo luč na ime našega podpisanega festivalskega direktorja!

 

Ko kliknete naslednjič Next, vas bo program vprašal “Do you have other groups to add?” V kolikor odgovorite Yes, se vam bodo odprla ponovno vprašanja od 6 (16) do 14 (24) in lahko nadaljujete z ocenami.

V kolikor odgovorite No, vam bo ponujeno odgovoriti z Done. Podatki, katere ste vnesli, bodo posredovani Festivalski komisiji CIOFF®!

V novi obliki posredovanja podatkov o festivalih in skupinah moramo predvsem opozoriti na napake, katere smo zasledili v preteklosti in bi se jim želeli izogniti v prihodnosti. Sprejmite zato naslednjo pripombo dobronamerno: ocena “evaluation of group” mora biti resnično realna in strokovna. Ne moremo podpreti, da naši festivli ocenjujejo vse skupine s 5-5-5! Takega festivala še nismo srečali!

Opozarjamo, da morajo ocenjevati naši festivali le tuje skupine. Sprejemljivo pa je, če se navede zgolj število domačih skupin (brez imena in ocene).

Organizatorje Dneva narodnih noš v Kamniku opozarjamo, da je treba v poročilu upoštevati le plesne skupine, to je tiste, ki izvedejo samostojen spored ljudskih plesov, in ne tistih, ki sodelujejo zgolj v povorki.

Vse pošiljatelje festivalskih poročil opozarjamo tudi, da jih bodo pošiljali neposredno Festivalski komisiji CIOFF® in nam ne bo več mogoče popravljati morebitnih jezikovnih napak. Zato bodite previdni, kajti vse napake bodo objavljene v končnem letnem poročilu!

Končno moramo opozoriti, da ne bomo imeli pregleda nad pošiljanjem poročil. Zato vas tudi ob morebitni zakasnitvi poročila na to ne bomo mogli več opozoriti.